18 Lagu Daerah Jawa Barat, Lengkap dengan Liriknya

Lagu Daerah Jawa Barat – Salah satu alasan yang mendorong saya untuk menulis kumpulan lagu daerah adalah rasa khawatir dan miris akan apa yang terjadi pada kebanyakan anak muda jaman sekarang.

Banyak dari mereka tidak hafal, bahkan tidak mengetahui lagu-lagu daerah yang berasal dari daerah mereka sendiri.

Saya mempunyai pengalaman ketika bertanya pada salah seorang remaja (orang Sunda) tentang sebuah lagu dari daerah Jawa Barat, karena saya memang tidak mengetahui liriknya.

Namun dia menjawab “saya tidak tahu, coba kamu tanya anak-anak Sunda yang lain, pasti mereka juga tidak tahu dengan lagu ginian”.

Sebenarnya, ketika dia bilang tidak tahu sih tidak apa-apa bagi saya, tapi masalahnya adalah dia mengucapkan “lagu ginian” pada lagu daerahnya sendiri.

Haduhh.. Bukan bermaksud menyindir loh, hanya sekedar mencoba memberi tahu kalau lagu-lagu daerah itu juga penting.

Saya dulu waktu masih SD masih diajari tentang lagu-lagu daerah, jadi paling tidak sedikit tahu dengan beberapa lagu dari daerah-daerah di Indonesia. Anak-anak SD jaman sekarang masih diajari ndak ya?

Untuk itu, demi menjaga kelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional mari kita bersama-sama tetap mempelajari lagu-lagu daerah di Indonesia, paling tidak lagu dari daerahnya sendiri.


Lagu Daerah Jawa Barat


Berikut beberapa lagu daerah dari Jawa Barat.

1. Badminton

Badminton di mana-mana
di kampung jeung di kota
Badminton jeung suka-suka
panglipur lara brang ta
Di smes dikap dilob bek hen
Di smes dikap dilop klein spell
Ngulangkeun raket diatur
tingkahna maju mundur
Latihan ngarih di dapur
sareng ngangebug kasur

Badminton di mana-mana
di kampung-kampung di kota
Badminton jeung suka-suka badminton
Bari bgajungkung raket nyangigir
apung-apungan tibeulah kenca
Kana net nyangsang bulu kok coplok
rek babalonan ulin leutik keketrekan
Ngulangkeun raket diatur
tingkahna teh maju mundur
Dapur latihan ngarih gigih


2. Bajing Luncat

Bajing luncat, bajing luncat
Ka astana aduh, Abdi lepat narosan
Teu ti anggangna
Ku teu sangka salira bet
luas pisan, Teu hawatos
Ka nu kesel ngantos ngantos
Api api teu emut kana pasini
Pasini pakait ati…duh pakait ati


3. Bandung

Bandung ! Bandung ! Bandung nelah “Kota Kembang”
Bandung ! Bandung ! Sasakala Sangkuriang
Di lingkung gunung, heurin ku tang-tung
Puseur kota numulya
Parahiyangan

Bandung ! Bandung ! Pada muru di jarugjugan

Bandung ! Bandung ! Ting runggunuk nyanding gunung
Bandung ! Bandung ! Dipasieup Cikapundung
Di Bandung mungpung, jalma ti kampung
Ngadon reureuh di Kota nyinglar kabingung

Bandung ! Bandung ! Pang beberah nu nandang wuyung


4. Bubuy Bulan

Bubuy bulan sangray bentang
Panon poe
Panon poe disasate

Unggal bulan
Unggal bulan abdi teang
Unggal poe
Unggal poe oge hade

Situ Ciburuy
laukna hese dipancing
Nyeredet hate
Ningali ngeplak caina

Duh eta saha
Nu ngalangkung unggal enjing
Nyeredet hate
Ningali sorot socana


5. Cing Cangkeling

Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten
Blos ka kolong bapak satar buleneng
Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten
Blos ka kolong bapak satar buleneng
Kleung dengklek buah kopi raranggeuyan
Keun anu dewek ulah pati diheureuyan
Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten
Blos kakolong bapak satar buleneng
Kleung dengklek buah kopi raranggeuyan
Keun anu dewek ulah pati diheureuyan
Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten
Blos kakolong bapak satar buleneng


6. Es Lilin

Es lilin mah didorong-dorong
dibantun mah dibantun ka Sukajadi
abdi isin dunungan samar kaduga
sok inggis mah aduh henteu ngajadi

Es lilin mah ceuceu buatan Bandung
dicandak mah geuning ka Cipaganti
abdi isin jungjunan duh bararingung
sok inggis mah aduh henteu ngajadi

Itu saha dunungan nu nungtun munding
digantelan geuning ku saputangan
itu saha dunungan ku ginding teuing
sing horeng mah aduh geuning jungjunan

Es lilin mah ceuceu dikalapaan
raosna mah geuningan kabina-bina
abdi alim dunungan paduduaan
sok sieun mah dibantun kamana-mana

Kamana mah geuningan ngaitkeun kincir
ka kaler mah ka kaler katojo bulan
kamana mah dunungan ngaitkeun pikir
moal paler geuningan da ku sabulan


7. Manuk Dadali

Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang
Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang
Kukuna ranggoas reujeung pamatukna ngeluk
Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk
Saha anu bisa nyusul kana tandangna
Tandang jeung pertentang taya bandingannana
Dipikagimir dipikaserab ku sasama
Taya karempan kasieun leber wawanenna
Ref:
Manuk dadali manuk panggagahna
Perlambang sakti Indonesia Jaya
Manuk dadali pangkakoncarana
Resep ngahiji rukun sakabehna
Hirup sauyunan tara pahiri-hiri
Silih pikanyaah teu inggis bela pati
Manuk dadali ngandung siloka sinatria
Keur sakumna Bangsa di Nagara Indonesia


8. Neng Geulis

Neng geulis pujaan eungkang
Neng geulis akang hoyong tepang
Upami teu aya pamengan
Langkung sae urang keunalan

Neng geulis pujaan eungkang
neng geulis akang hoyong teupang
upami teuaya pamengan
sasih paun yu urang tunangan

eta saha anu acuk bodas
eta saha snu acuk kayas
pipi koneng irung mancung
putri Bandung

Neng geulis pujaan eungkang
neng geulis akang hoyong teupang
upami teuaya pamengan
sasih paun yu urang tunangan


9. Nenun

Tenun lagu bertenun tenun kain celupan Batu Bara
Ada kain bersulam sutera ada kain warna kesumba
Ada kain bermanik perada jenis kain berbagai macam ada


10. Panon Hideung

Panon hideung pipi koneng
Irung mancung Putri Bandung
Putri saha di mana bumina
Abbi reseup kaanjeunna
Siang wengi kaimpi-impi
Hate abdi sara redih
Teuemut dahar
Teuemut nginum
Emut kanu geulis
Panon Hideung


11. Pepeling

Ha sakabeh para nonoman,
kitu deui para mojangna
Lamun pareng jauh ngumbara,
kade poho kana pepeling
Omat pisan tong pindah paadatan,
suwawona ninggalkeun kebangsaan
Boh pusaka boh budayana,
urang pisan nu ngajungjungna


12. Peuyeum Bandung

Dimana-mana
Di kampung di kota
Tos kakoncara
Ku nikmat rasana
Sampeu asalna
Teu direka-reka
Naon namina
Duh matak kabita
Peuyeum Bandung kamashur
Pangaosna teu luhur
Ku sadaya kagaleuh
Sepuh jeung murangkalih
Mangga cobian
Bilih panasaran
Peuyeum ti Bandung
Henteu sambarangan


13. Pileuleuyan

Hayu batur hayu batur
Urang kumpul sarerea
Hayu batur hayu batur
Urang sosonoan heula

Pileuleuyan pileuleuyan
Sapu nyere pegat simpay
Pileuleuyan pileuleuyan
Paturay patepang deui

Amit mundur amit mundur
Amit ka jalma nu rea
Amit mundur amit mundur
Da kuring arek ngumbara


14. Raden Dewi Sartika

Lirik lagu kawih dewi sartika:
Kantun jujuluk nu arum
Kari wawangi nu seungit
Nyebar mencar sa Pasundan
Nyambuang sa Nusantara
Sari puspa wangi arum
Seungit manis ngadalingding
Sari sekar nyurup nitis
Kana sukma istri Sunda
Teu kagambar ku rumpaka
Henteu kasanggi ku dangding
Menggahing jasa-jasana
Rahadén Sartika Dewi
Huripna yitma rohani
Istri Sunda sadayana
Nya jasana Radén Déwi
Ibu para istri Sunda
Mugi-mugi ka Yang Agung
Jasa-jasa Radén Déwi
Teras nyebar teras mencar
Nyaangan nagara jaman
Jadi obor para ibu
Enggoning ngatik pra putra
Sangkan jadi warga guna
Nu ngajungjung lemah cai


15. Sabilulungan

Sabilulungan, urang gotong-royong
Sabilulungan, urang silih rojong
Sabilulungan, genteng ulah potong
Sabilulungan, persatuan tembong

Tohaga, rohaka,
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan
Satia, sajiwa,
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan.


16. Sapu Nyere Pegat Simpay

Ririungan urang karumpul
Meungpeung deukeut hayu urang sosonoan
Macangkrama bari ngawadul
Urang silih tempas silih aledan
Moal lila jeung babaturan
Hiji wanci anu geus ditangtukeun
Bakal pisah bakal pajauh
Bakal mopohokeun katineung urang
Sapu nyere pegat simpai, bakal kasorang
Takdir ti gusti hyang widi, pasti kalakon
Urang rek papisah, urang rek pajauh
Meungpeung deukut, hayu urang sosonoan


17. Tokecang

Tokecang tokecang bala gendir tosblong
Angeun kacang angeun kacang sapependil kosong

Aya listrik di masigit meuni caang katingalna
Aya istri jangkung alit karangan dina pipina

Tokecang tokecang bala gendir tosblong
Angeun kacang angeun kacang sapependil kosong


18. Warung Pojok

Akeh wong padha kedanan masakan,
akeh wong padha kelingan pelayan
Ora klalen kesopanan ning sekabeh lelangganan
Yen balik tas jalan-jalan mingguan
mumpung bae tas gajian kaulan
Warung Pojok go ampiran etung-etung ke kenalan
Tobat dhendhenge emi rebuse,
Sega gorenge dhaginge gedhe gedhe
Adhuh kopie, tobat bukete
Adhuh manise persis kaya pelayane
Pura-pura mata mlirik meng dhuwur
padhahal ati ketarik lan ngawur
Nginum kopi mencok nyembur kesebab
nyasar meng cungur
Tobat dhendhenge emi rebuse
Sega gorenge dhaginge gedhe gedhe
Adhuh kopie tobat bukete
Adhuh manise persis kaya pelayane

Demikian beberapa lagu daerah yang berasal dari provinsi Jawa Barat. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari segi lirik, penulis mohon maaf dikarenakan kurangnya pengetahuan dan bahasa.

Penulis juga mengharapkan jika ada kritik, saran dan tambahan lagu daerah yang sekiranya belum dicantumkan dalam artikel ini. Terimakasih.

Keyword: Lagu Daerah Jawa Barat

Originally posted 2020-04-03 12:36:17.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.